سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط جهان پنهان در 89/7/1:: 12:32 صبح

سلام دوستان

این موضوع خیلی جذابو عاشقانه هست

لطفا تا ته بخونیدو نظر بدین

 

..........................................................................................

وای به حال من.  .   .  وای به حال من

 آخرم منو تنها گداشت 

موقع رفتن یه کم دلهره داشت نه به خاطر جدایی

نه به خاطر جدایی ازین میترسید نکنه دیر برسه پیش یار جدیدش

آخرم تیرشو توی چشمای من هدف گرفت

آخرم زهرش توی رگهای من جریان گرفت 

آخرم خارشو توی دستای من فرو میکرد

آخرم داغشو روی دل من گذاشتو رفت

آخرم حسرت یه روز خوشو تو زندگیم . . .

گذاشت و رفت

آخرم با غریبه دیدمشو البته . . .

نه واسه اون‏ ، واسه من غریبه بود

واسه اون یار تازه بود

از وقتی رفتی همه بهم میگن چته؟؟؟

چرا همش کنج خونه ای؟؟؟

چرا مثل این دیوونه ها سر در گمی؟؟؟

نکنه معتاد شدی. . .!!!!!!!!!!!

اونا از حالو روزم بی خبرن

نمیدونن که تو رفتیو من اینجا در به درم

همه میگن اون تورو گذاشتو رفت

همه میگن خودمون دیدیمش با چشامون

همه میگن تو و اون ..................

همه میگن دیدنت با خود اون

اونا چرتو پرت میگن بزار بگن

مهم اینه که من تورو . . .

خوب منم دیدم تورو با خود اون

به همه دروغ میگم به چشام دروغ میگم

به دلم . . .دروغ میگم

به نفسام که عطر تو باهاش خو گرفته بود

                                           دروغ میگم

من دارم به خودمم دروغ میگم

به گلهای باغچمون

گنجشک رو درختمون

راستی درخت یادت میاد؟؟؟؟؟؟؟؟

یادگاری نوشتی تا اخر عمرت باهامی

یادت میاد؟؟؟!!!!..................

وقتی رفت یه یادگار برام گذاشت

عکس جدیدش بود اما تو عکس تنها نبود

اون با رغیب نشسته بود

راستش میخواستم عکستونو از وسط نصف بکنم

خیلی سخت بودش آخه . . .

دستت درست تو دستاش بود

اگه میخواستم ببرم دست تو هم باهاش میرفت

راستش میخواستم عکستونو از وسط نصف بکنم

اما گفتم نکنه بفهمی ناراحت بشی

دستم بشکنه یه وقت من ازین کارا کنم

قابش کردم روی طاقچه گذاشتمش

هر کی بهم میگفت اون یکی کیه میگفتم . . .

چی میگفتم؟حرفی نداشتم بزنم

کاش کور میشدم اون نامه و نمیدیدم

اون نامه ای که اون برات نوشته بود نه یک بار

صد بار خوندمش یه وقت بهت بر نخوره

اما باید بگم حرف دله

فکر میکنم تو نامه هاش یه کم دروغ نوشته بود

فکر نکنی بد بینما فکر نکن از حسودیمه

راستشو بگم آره . . .از حسودیمه

بگذریم . . .بگذریم چیه تعجب میکنی؟

آخه تو این ترانه دیگه نفرینت نمیکنم

آخه من دوست دارم

میدونم کار بدیه میدونم حرف چرتیه

اما اگه یه روز دیگه هفت ماه دیگه یه سال دیگه

اصلا هر چند وقت دیگه زبونم لال بشه گوش شیطون کر بشه

یارت تورو گذاشتو رفت من هنوز منتظرم

فکر نکنی کینه دارم خیال نکن ازت بدم میاد نه !

من هنوز منتظرم

من از همون موقع که رفته بودی نامه ای ندیدم

نامه ای نخوندم عکسی که بهم دادی چه قشنگ بود

من تو اون عکس به جز تو و اون روی ماه و قشنگت که کسیو ندیدم

اصلا چرا وای به حال من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اصلا چرا وای به حال من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من که میدونم یه روزی از همین روزا بر میگرده

میاد پیشم

الن که اینجا نیست درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اما یادش که باهامه

همون یادشه که رفیق غصه ها و بیکسیهامه

همون یادشه که مونس بد بختی و آوارگی هامه

ولی باز من به همینم راضیم پس وای به حال من

وای به حال من . . .وای به حال من

 


کلمات کلیدی :